september 2020
Zondag 6 september 2020 en vrijdag 11 september 2020, telkens om 14.00 u.
Van Boeckelwandeling met Jacques Maes (stadsgids)
Dinsdag 22 september 2020 en woensdag 30 september 2020, telkens om 19.00 u.
Sporen van Sint-Gummarus in de Lierse Grote kerk met Jan Verheyen
Boekenbeurs met openingsreceptie gaat dit jaar niet door wegens coronacrisis.
oktober 2020
Donderdag 1 oktober 2020 om 20.00 u.
"Beschouwing van de actuele Belgische politiek" door Carl Devos
Maandag 19 oktober 2020 om 20.00 u.
Het Erfrecht anno 2020 door Dirk Beukeleirs: gaat niet door. Wij achten dat in deze tijden niet raadzaam. Wordt zeker op een later tijdstip nog in het programma opgenomen.
Woensdagen 21 en 28 oktober 2020 telkens om 14.00 u.
Cursus Davidsfonds Academie "Actuele kunst en Klassieke Oudheid:" Een verrassende herontdekking van de klassieken.
november 2020
Zaterdag 14 november 2020 om 10.30 u.
Bezoek aan Vlaams Parlement in Brussel.
Gaat niet door. Wij plannen dit op een later tijdstip nog in.
Zondag 15 november 2020 om 11.00 u.
Mis voor de overleden leden in de H. Kruiskerk.
December 2020
Maandag 7 december 2020 om 20.00 u.
Voordracht: "Australië en Nieuw-Zeeland" door Johan Van den Eede.
Gaat niet door. Wij plannen dit op een later tijdstip nog in.
januari 2021
Zondag 24 januari 2021 om 10.00 u.
Toast Literair: Voordracht:Frappante taalkronkels "lichaamstaal en dokterslatijn" door Carine Caljon. Gaat niet door. Wij plannen dit in voor 22 januari 2022.
februari 2021
Zaterdag 6 februari 2021 om 13.30 u.
Bezoek belevingscentrum "Het Moment" van de abdij in Averbode. Gaat niet door. Wij plannen dit op een later tijdstip nog in.
maart 2021
Maaandag 8 maart 2021 om 20.00 u.
Nacht van de geschiedenis, thema Schatten:
"Sint-Gummarusprocessie en Lierse Reuzentrein" Gaat niet door. Wij plannen dit op een later tijdstip nog in.
april 2021
Zaterdag 10 april 2021 en zaterdag 17 april 2021 telkens om 11.30 u.
"Klavierklanken" ten huize van Bart Rodyns Gaat niet door.
Vrijdag 30 april 2021 om 14.00 u.
"Rode Oortjeswandeling": zeden en gewoonten door de eeuwen heen in hartje Antwerpen met Hilde Eykens Gaat niet door. Zie maand juli.
mei 2021
Vrijdag 21 mei 2021 om 15.00 u.
Bezoek tentoonstelling "Kinderen van de Renaissance". Gaat niet door, zie maand juli.
Zaterdag 29 mei 2021 om 14.00 u.
"Rode Oortjeswandeling": zeden en gewoonten door de eeuwen heen in hartje Antwerpen met Hilde Eykens. Gaat niet door. Zie maand juli.
juni - juli - augustus 2021
Zondag 11 juli 2021, zondag 25 juli en zondag 22 augustus 2021, telkens om 14.00 u.
Wandeling in de tuin van Oscar en Jeanne
Zaterdag 26 juni 2021 en zaterdag 3 juli 2021
Uitstap naar Gent o.l.v. Rita Nowé.
Zondag 4 juli 2021 om 15.00 u.
Bezoek tentoonstelling "Kinderen van de Renaissance".
Zaterdag 17 juli en vrijdag 23 juli 2021 om 14.00 u.
"Rode Oortjeswandeling": zeden en gewoonten door de eeuwen heen in hartje Antwerpen met Hilde Eykens.
Begin juni tot september 2021 Davidsfonds Zomerzoektocht